Zoals u wellicht vandaag al wel gemerkt zal hebben is bij uw eerste bezoek op uw scherm een bericht van 112Bollenstreek verschenen. Hierbij wordt melding gemaakt dat per 1 juni de nieuwe wet van kracht is geworden, welke 112Bollenstreek verplicht om aan onze bezoekers eenmalig toestemming te vragen voor de 112Bollenstreek

Niet alleen 112Bollenstreek maar ook vele andere websites in Nederland krijgen de komende tijd met deze nieuwe wet te maken.

We willen u nogmaals meegeven dat de cookies van 112Bollenstreek best te eten zijn en verder niets van uw privacy schenden.

Een 112Bollenstreek Cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. In dit bestand zit informatie aangaande uw bezoek op deze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld meten op welke en hoelang u op een bepaalde pagina zit zonder dat wij te weten komen wie u bent.

Op deze veilige manier kunnen we kijken wat u belangrijk en interessant vindt. Met deze informatie kunnen wij in de toekomst uw bezoek aangenamer maken. Dit is het enige waar de 112Bolenstreek  Cookies zich mee bezighouden.

Let op: Cookies slaan nooit wachtwoorden of persoonsgevoelige informatie op; uw privacy is gewaarborgd bij 112Bollenstreek. Wij wensen u de komende tijd veel veilig kijk- en leesplezier op 112Bollenstreek