Disclaimer                                        

Algemene voorwaarden en vraag en antwoord.

Algemeen:

Deze website dient ter algemene informatievoorziening over de hulpverlening in de Bollenstreek. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.  Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

 

Auteursrecht:

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, foto's, inhoud en rangschikking berusten bij de webmasters van www.112bollenstreek.nl. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over de hulpverlening in de Bollenstreek en Omgeving.

 

Disclaimer:

De website wordt met uiterste zorg samen gesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan onjuistheden kunnen echter voorkomen. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De webmaster kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De webmaster aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie alsmede technische storingen.

 

Copyright:

Op alle foto's en materialen van deze internetpagina's berust copyright©. Internetsites/kranten  krijgen geen toestemming om foto's te gebruiken van onze site mits daar een uitdrukkelijke goedkeuring voor is gegeven door de directie van 112Bollenstreek en/of Blikop Noordwijk.nl. Alle toestemmingen die zijn gegeven voor 2012 komen te vervallen en men dient opnieuw om toestemming te vragen uitgezonderd politie HM. Alle foto's en materialen zijn en blijven eigendom van de webmaster. Bij misbruik van foto's brengen wij € 100,- in rekening per gebruikte foto.

B.T.W 18.36.21.724.B.01

KvK 28.10.82.67

 

Eigendom sites o.a:

www.ehbznoordwijk.nl

www.knrmbollenstreek.nl

www.reddingsbrigade-bollenstreek.nl

Gelinkte site's:

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door de webmaster van www.112bollenstreek.nl,  wordt onderzocht of geanalyseerd. De webmaster draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan de website. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat www.112bollenstreek.nl,  de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkt internetsites vindt op eigen risico plaats; De webmaster aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. De webmaster van www.112bollenstreek.nl, behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen zonder rede van opgaven.

 

Samenwerking:

Wij onderhouden verregaande contacten met de websites Blikop Noordwijk en Blikop Noordwijkerhout,

 

Wij leveren foto's aan  blikopnoordwijk.nl en blikopnoordwijkerhout.nl. blikoplisse.nl   teylingen.nieuws.nl. De 112Bollenstreek fotografen hebben zelf contacten met de kranten en leveren deze tegen vergoeding aan. 112Bollenstreek verdiend hier niets aan om zo ook geen commerciële  uitstraling te krijgen.

 

Ik sta ongewenst op een foto. Mogen jullie dit zomaar doen?

In principe valt fotografie onder de vrije nieuwsgaring. Alles vanaf de openbare weg mag door ons worden vastgelegd op foto en worden gepubliceerd. Nederland is immers een vrij land.

Uiteraard willen wij met onze foto's niemand in verlegenheid of diskrediet brengen. Daarom zorgen wij er altijd voor dat nummerplaten van betrokken voertuigen altijd onherkenbaar worden gemaakt. In principe proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen om slachtoffers te fotograferen. Door even vanuit een andere positie een foto te maken proberen wij te voorkomen dat slachtoffers zichtbaar zijn. Mocht er onverhoopt toch een slachtoffer zichtbaar zijn op een foto, dan zullen wij deze zodanig bewerken dat de betrokkenen onherkenbaar op de foto verschijnen of dat wij deze foto niet plaatsen. Mensen die wij fotograferen als omstanders kiezen er zelf voor om ter plekke te komen en lopen dus het risico om op een foto te verschijnen.

 

Waarom worden foto's van ongelukken met een dodelijke of ernstige afloop op deze site gezet?

Het is misschien een beetje simpel om te antwoorden met waarom niet. Wij maken foto's van allerlei incidenten, branden en ongevallen die enige nieuwswaarde hebben. Daarbij zitten ook regelmatig ongevallen met dodelijke afloop.

Wij proberen een overzicht te geven van het geen er heeft plaatsgevonden. Net zo als andere media. Wij kunnen ons voorstellen dat de foto's niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar daarom mag je er naar kijken en hoeft het niet. Bij de redactie komen veelal na het plaatsen van foto’s van een dodelijk ongeval reacties binnen van nabestaanden, zij stellen dat het hen enorm heeft geholpen bij de verwerking.

 

Vraag: Kan ik na een ongeval e.d foto’s krijgen voor de verzekering?

Antwoord: Ja, Als u foto’s wilt hebben voor de verzekering of verwerking van een gebeurtenis is dat altijd gratis mogelijk. In elke foto staat een naam van de fotograaf die aanwezig is geweest, via de adressen pagina (link) kunt u contact opnemen met de fotograaf van 112bollensteek.nl. De fotograaf van 112bollensteek.nl heeft vaak meer foto’s dan de foto’s die uiteindelijk op de site staan.

 

Vraag: Hoe herken ik een fotograaf van 112bollensteek.

Antwoord: Elke fotograaf van 112bollensteek.nl heeft een geel hesje met de tekst ‘fotograaf 112bollenstreek’ op de rug en de naam van de fotograaf op de borst. Ook heeft elke fotograaf naast de wettelijke legitimatie ook een 112Bollenstreek perskaart. Er zijn fotografen die een hesje hebben en GEEN 112Bollenstreek perskaart deze zijn dan ook geen fotograaf meer bij 112Bollenstreek. Zie contacten wie er fotograaf zijn bij 112Bollenstreek.

 

Vraag: Het gebeurd wel eens dat de fotograaf eerder is dan de gealarmeerde hulpdienst, hoe kan dat?

Antwoord: Hier is een eenvoudige verklaring voor: wanneer er een melding is worden de hulpdiensten gealarmeerd doormiddel van een P2000 pieper. De vrijwillige brandweer moet dan eerst vanaf huis naar de kazerne en dan naar het meld adres. De fotograaf van 112bollensteek.nl gaat rechtstreeks vanaf huis naar het meld adres. Dit is soms qua rijtijd korter dan de aanrijd van de hulpdiensten. Ook gebeurd het soms dat eerst de Korps Coördinator opgepiept word voor dat de brandweer opgeroepen wordt. Opmerking dit gebeurt vaak bij reinigen wegdek, persoon in de lift en dier in nood.

 

Hoe wordt 112bollensteek.nl bij gehouden?

Antwoord: Elke fotograaf kan zijn eigen foto’s bewerken en plaatsen en is daar dan ook ZELF verantwoordelijk voor. Vaak wordt de melding door de fotografen uit Noordwijk online gezet. Zo blijft 112bollensteek.nl het meest actueel. Ook hebben we een aantal webmasters voor technische ondersteuning.

 

© 112bollenstreek 2005-2018